Trwa nabór uczniów!!!

  • do klas I-III szkoły podstawowej
  • do klas IV-VI szkoły podstawowej
  • do gimnazjum

Do naszej placówki przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego lub całego okresu kształcenia.

Nasza placówka kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.

Szkoła zapewnia bezpłatne dowozy uczniów do szkoły, codzienną opiekę pielęgniarską, świetlicę czynną codziennie od 7.00 - 16.00 oraz stołówkę.

Budynek szkoły dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - posiadamy windę.

Nasi uczniowie mogą otrzymywać stypendium socjalne i motywacyjne.

Opiekę nad uczniami sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz specjaliści - pedagog, psycholog, logopeda i doradca zawodowy.

Serdecznie zapraszamy!

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się