Szkolny Punkt Informacji Zawodowej

Szkolny Punkt Informacji Zawodowej działa w szkole od 01.09.2012r. i mieści się w gabinecie logopedy na II piętrze.

W celu zorganizowania wszechstronnej pomocy uczniom w szkole zatrudniony został doradca zawodowy.

 

Doradca zawodowy pełni rolę animatora działań szkoły w zakresie informacji, orientacji i poradnictwa zawodowego, organizatora wewnątrzszkolnego systemu doradztwa.

Do zadań doradcy zawodowego należy:

  • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 
  • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 
  • Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na  poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:  rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,  wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy.
  • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom. 
  • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do samodzielnego, świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 
  • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły. 
  • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp. 
  • Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:  tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,  realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w Programie Wychowawczym Szkoły. 
  • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa:  • kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców itp.
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się